O projekcie

Projekt realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu

 „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”

Projekt „Granice języka – granicami świata”

POWERSE-2019-1-PL01-KA101-062967

Termin realizacji: 20.10.2019 – 19.09.2020

Koordynator projektu: mgr Aldona Wielgos-Truty

Przedmiotem projektu jest organizacja wyjazdów szkoleniowych 

 – kurs języka angielskiego z elementami CLIL dla 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych – szkolenie językowe mające na celu równomierne rozwinięcie kompetencji językowych w różnych obszarach tematycznych związanych z pracą zawodową oraz zapoznanie z metodą zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego.

– kurs języka angielskiego dla 5 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących – szkolenie językowe mające na celu równomierne rozwinięcie kompetencji językowych w różnych obszarach tematycznych związanych z pracą zawodową 

– kurs języka angielskiego zawodowego dla 2 nauczycieli języka angielskiego – szkolenie mające na celu rozwinięcie słownictwa, struktur i metod nauczania stosowanych w języku angielskim zawodowy